Giỏ Trái Cây Vip 1

Giỏ trái cây bao gồm:
6 quả cam mỹ,
4 quả táo envy,
1.5kg nho xanh không hạt

Danh mục: